14 DEC, 2020

MWYO企業實習計劃

撰寫 : 胡頴怡, 陳凱穎

簡介

 

我們相信「成績不代表一切」,但現實生活中,企業招聘請年青員工時,為了省時或習慣之故,大多傾向以學歷或學業成績作初步篩選標準,但學歷或學業成績能否充分反映應徵者的軟技能?有不少應徵者成績未必最彪炳,卻具備職場所需軟技能,又能否讓他們得到進入職場的入場券?綜觀現時的實習計劃,對象大多為大學生,或者家庭背景較好、父母人脈較廣的中學生,相反家庭背景一般的中學生很難取得實習機會,了解職場世界。

 

MWYO首個企業實習計劃,為一班即將畢業,就讀於非名校,家庭背景一般,並且校內成績不算突出的中六學生安排暑期實習,一方面窺探學歷及職場軟技能兩者的關聯;另一方面,讓即將畢業的中六學生認清日後升學和就業的方向,並獲得實用的工作經驗,紮實地培養正確的工作態度及技能。同時,企業也可多了解這類學生的工作能力,日後可給予他們更多工作機會。

 

在計劃的前、中、後期,我們亦有進行不同的調查,記錄各參與計劃學生的變化,望能探討他們具備的軟技能及工作表現,以及實習對學生為投入職場作準備的重要性,供大眾參考。

 

計劃特色

 

 

企業感想

 

"

而家我哋早過其他公司一步,喺中學時期已經認識佢哋。佢哋第日出嚟搵工嘅時候,我哋將會最早得到呢啲人才。

 

Joe Chan,

行政主管

"

一個好嘅Internship programme唔單單係機構能造就咗幾多機會比年輕人,而係過程中,比管理層可以更真實聽到年輕人嘅聲音,從而對於未來企業架構、人才同業務發展有更長遠想像。

 

Steven Tsoi,

Chief Impact Evangelist, SVhk | Co-founder, SONOVA

 

學生感想

 

"

(我覺得今次實習計劃)深化咗自己本身已有嘅技能、軟技能,未必對日後選擇有幫助,但對真正工作有好大幫助。

 

Percy,

Green Monday

"

(今次實習計劃有)意想不到嘅得着,(令我)更了解人情世故。

 

Manty,

SVhk

 

個案經理感想

 

"

(參加咗呢次實習嘅同學)比一般嘅中學生呢係就多咗個實習機會喇,……清楚職場究竟係點樣啦,需要啲咩啦能力,同埋有啲(咩)working manner。

 

Kwan,

聖雅各福群會青年工作者

"

可以知道自己認為有興趣嘅,只停留喺幻想世界,定係與現實相乎。

 

Alison,

聖雅各福群會青年工作者

 

》更多感想《

 

參與企業

 

 

參與學校

 

 1. 浸信會永隆中學
 2. 基督教正生書院
 3. 中華基督教會馮梁結紀念中學
 4. 香港聖公會何明華會督中學
 5. 香港道教聯合會圓玄學院第三中學
 6. 嶺南鍾榮光博士紀念中學
 7. 慕光英文書院
 8. 保良局馬錦明中學
 9. 玫瑰崗中學
 10. 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學
 11. 聖若瑟英文中學
 12. 滙基書院

 

》更多實習片段《